RBB Roosendaalse Biljart Bond RBB

Nieuwsbericht

17 Januari 2022

 

Beste biljarters,

 

 Het is weer wachten op de volgende persconferentie, dinsdag 25 januari, om te horen of de Horeca open mag en zo ja onder welke voorwaarden. Ten aanzien van het vervolg van de RBB Najaarscompetitie kunnen we op dit moment dan ook niets mededelen. Mocht uit de volgende persconferentie blijken dat de Horeca open mag dan zal het Bestuur van de RBB zo spoedig mogelijk een bestuursvergadering beleggen om het vervolg van de competitie te bespreken.

 

Wij houden u op de hoogte en hopen op een spoedige voortzetting van de RBB Najaarscompetitie. Blijf gezond en let op elkaar.

 

 Met vriendelijke groet,

 Het Bestuur van de RBB

 

19 December 2021

 

Beste biljarters,

 

NAJAARSCOMPETITIE

Door de nieuwe Corona maatregelen die vanaf vandaag, zondag 19 december, ingaan ligt nu ook de Veteranencompetitie volledig stil. Alle resterende wedstrijden van de RBB Najaarscompetitie zijn nu volledig opgeschort.

 

JAN VAN DEN BOOM BOKAAL

Het betekent ook dat de Finale van de Jan van den Boom Bokaal, die zou worden gehouden op vrijdag 24 december, niet doorgaat. Deze zal ook op een latere datum gespeeld moeten worden.

 

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN VOORJAARSCOMPETITIE

De inschrijvingsformulieren voor de Voorjaarscompetitie Veteranen worden nu nog niet verstrekt, omdat er geen duidelijkheid is wanneer de veteranen weer kunnen/mogen gaan spelen.

 

VERLOOP RBB SEIZOEN 2021-2022

Het is duidelijk dat het in augustus vastgestelde rooster RBB seizoen 2021-2022 niet volgens plan kan worden uitgevoerd.

Zodra er meer duidelijkheid is over wat wel mogelijk is gaan wij, het Bestuur van de RBB, ons beraden over een invulling van de periode nà de laatste (Najaars)competitiewedstrijd en de vakantieperiode.

 

Rest ons u toch Fijne Feestdagen te wensen, een goede jaarwisseling en bovenal een Gezond Nieuwjaar.

Let op uw gezondheid en let op elkaar.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de RBB

 

28 November 2021

 

Beste biljarters,

 

GEVOLGEN NIEUWE COVID MAATREGELEN

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd die vandaag, zondag 28 november zijn ingegaan en in ieder geval gelden tot 19 december. De horeca en sportlocaties hebben in deze periode een algemene sluitingstijd van 17.00 uur tot 05.00 uur. Deze maatregelen zijn van invloed op de competitie van de RBB, vooralsnog niet voor de veteranen maar wel voor de senioren.

  

NAJAARSCOMPETITIE VETERANEN : GAAT DOOR

De veteranencompetitie kan gewoon doorgaan. In overleg (met de tegen-stander en de lokaaleigenaar) kunt u eventueel besluiten de aanvangstijd te vervroegen als u denkt dat u anders de 17.00 uur grens gaat passeren.

 

NAJAARSCOMPETITIE SENIOREN : WORDT VERLENGD

Door verlenging van de sluitingstijd tot 19 december zijn er nu voor de meeste teams al (minimaal) 5 wedstrijden die moeten worden ingehaald. Het is géén optie meer om deze wedstrijden in te halen in de reguliere speelweken en/of weekenden. Ook al niet omdat er lokalen zijn met maar 1 biljart en dubbele bezetting (teams die contra staan).

Het Bestuur heeft daarom besloten om de seniorencompetitie TE VERLENGEN. De niet gespeelde wedstrijden worden straks als het ware achter de laatste speelweek “geplakt”. De huidige Najaarscompetitie wordt dan dus verlengd met de speelweken die we nu niet kunnen spelen. Mettertijd zal een nieuw rooster worden gemaakt, met de juiste datum.

Het staat u natuurlijk vrij om seniorenwedstrijden te spelen/in te halen in deze weken. Dat mag altijd, echter de competitie wordt verlengd.

  

VOORJAARSCOMPETITIE VETERANEN : JA

Zoals het er nu naar uit ziet zal er alleen door de veteranen een voorjaars-competitie kunnen worden gespeeld.

 

VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN : NEE

Voor de senioren is de resterende tijd, na verlenging van de huidige competitie, om een voorjaarscompetitie te spelen te gering. Het Bestuur is van mening dat de (meeste) spelers liever een voltooide Najaarscompetitie hebben dan een gestaakte Najaarscompetitie en dan een (korte) Voorjaarscompetitie. Waarbij ook nog geen zekerheid is of er in die periode nog maatregelen genomen gaan worden die van invloed kunnen zijn op de competitie.

Mettertijd zal het bestuur bekijken of er misschien iets anders georganiseerd kan worden. We moeten echter de ontwikkelingen van de komende tijd afwachten en de invloed hiervan op de Najaarscompetitie. 

 

Heeft u (andere) ideeën over het verdere verloop van de competitie laat ons dit weten. Misschien kunnen we er wat mee. Alle (positieve) input is welkom. Tenslotte proberen we voor u allen een fijne competitie te organiseren.

 

Denk goed aan uzelf en uw naasten. Blijf thuis bij klachten, blijf thuis en laat u testen als u nauw bent opgetrokken met iemand die besmet blijkt met Corona.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

 

21 November 2021

SENIORENCOMPETITIE OVERDAG EN/OF IN HET WEEKEND SPELEN?!

Vooralsnog kan er niet ’s avonds worden gebiljart. Maar als uw team en het team van de tegenstander en uw lokaalhouder overeenstemming kunnen bereiken om overdag of in het weekend te spelen dan mag dat natuurlijk altijd.

Als het bij deze 3 weken blijft willen we de Najaarscompetitie niet verlengen. De wedstrijden dienen dan dus ingehaald te worden doordeweeks, in de vrije weken met Kerst en Oud en Nieuw, of in het weekend. Dus als u nu al overdag een wedstrijd kunt spelen, scheelt dat bij het inhalen van die andere wedstrijden.

Voor de vrijdagteams zal het moeilijk(er) worden om de wedstrijden in te halen op een vrijdag. Wij hopen dan ook op enige flexibiliteit van uw kant. De RBB houdt al rekening met uw wensen door u in te delen in een vrijdagpoule. Inhalen op een andere avond of in het weekend zal ook voor u als een optie moeten worden gezien.

  

INSCHRIJVEN VOORJAARSCOMPETITIE

Wij, het bestuur van de RBB, wachten nog even af of het kabinet met nieuwe/andere maatregelen komt rond 3 december. Als alles dan volgens plan gaat willen wij de inschrijfformulieren medio december uit laten gaan en ze graag retour ontvangen voor het einde van het jaar. Dus misschien dat u, zowel speler als bestuur van een vereniging, al na kunt denken over de Voorjaarscompetitie, met welk team, in welke spelsoort en afdeling u deel wilt gaan nemen en dit met elkaar bespreken. Dan kunnen straks de inschrijfformulieren zo ingevuld worden.

14 November 2021

AANPASSINGEN IN NAJAARSCOMPETITIE PER 15 NOVEMBER

De regering heeft afgelopen vrijdag 12 november weer een persconferentie gehouden en maatregelen afgekondigd omdat de besmettingen sterk oplopen. De horeca is vanaf 13 november om 20.00 uur gesloten gedurende 3 weken. Dit heeft de volgende gevolgen voor de RBB Najaarscompetitie.

 

DE VETERANENCOMPETITIE GAAT DOOR

Er gelden geen restricties voor ’s middags. Dus de veteranencompetitie kan  gewoon doorgaan en gaat wat ons betreft ook gewoon door.

Houdt rekening met de basisregels:

  • houdt afstand
  • geef elkaar geen hand
  • was je handen regelmatig.

 

DE SENIORENCOMPETITIE LIGT 3 WEKEN STIL

Er kan ’s avonds niet gebiljart worden. Hopelijk blijft het bij deze 3 weken, als we de regels volgen, en kunnen we daarna weer verder.

Een oponthoud van 3 weken leidt tot het inhalen van de niet gespeelde wedstrijden op een later tijdstip. Als het bij deze 3 weken mag blijven dan zijn we hopelijk inventief genoeg en vinden we oplossingen om deze wedstrijden in te halen tijdens de lopende competitie.

Maar dat bekijken we dan wel. Eerst de komende 3 weken afwachten en hopen op goed nieuws voor de tijd daarna.

 

Het Bestuur van de RBB wenst alle horeca ondernemers veel sterkte in deze voor hen extra moeilijke tijd.                                                                                       

En iedereen een goede gezondheid gewenst, let op jezelf en let op elkaar.

 

RBB COMPETITIE EN CORONAMAATREGELEN PER 08-11-2021

Het Bestuur van de RBB heeft een brief opgesteld en daarin aangegeven hoe zij denkt over de huidige situatie en hoe de biljarters hiermee om kunnen en mogen gaan. Het standpunt van het Bestuur van de RBB is als volgt: wanneer je ergens moet spelen tegen een tegenstander die geen geldige QR-code kan tonen hoef je daartegen niet te spelen en heb je de wedstrijd met 10-0 gewonnen. Maar lees de brief op uw gemak door.

Deze brief is ook verstuurd naar alle lokaalhouders ter kennisname.

 

RBB Competitie En Coronamaatregelen Per 08 11 2021
PDF – 136,1 KB 190 downloads