Beste verenigingen,

Het is weer mogelijk om in te schrijven voor de RBB Najaarscompetitie seizoen 2022-2023 in de spelsoorten Driebanden en Libre voor zowel de afdeling Senioren als Veteranen.

De competitie gaat in principe over 18 wedstrijden, uitgaande van klassen met 10 teams, en duurt van september 2022 tot en met januari 2023. Indien na inschrijving blijkt dat er klassen met 12 teams moeten worden gemaakt, zal de competitie gehouden worden van circa eind augustus 2022 tot medio februari 2023.

Er wordt gespeeld op maandag tot en met vrijdag. De ingeschreven teams worden naar speelsterkte in een klasse geplaatst.

Een nadere toelichting over deelname aan de competitie en uitleg hoe de inschrijfformulieren in te vullen is verwerkt in de “Handleiding inzake inschrijven RBB-competitie”.

  

Inleveren formulieren en betalen

De volgende formulieren moeten bij de inschrijving, VOLLEDIG ingevuld, worden ingeleverd;

  • Kasoverzicht
  • Aanmelding vereniging
  • Mutatieformulier leden indien van toepassing
  • Inschrijfformulier(en) competitie(s) waarin uw vereniging wenst deel te nemen

 

De door uw vereniging verschuldigde inschrijfgelden dienen UITERLIJK 15 juli 2022 door de RBB te zijn ontvangen.

  

Inlevering van de formulieren persoonlijk, per post of per email bij

Therja Maas, Dorpsstraat 47, 4711 NE St. Willebrord,                                            therja.maas@hetnet.nl

  

Sluitingsdatum inschrijving

De inschrijvingsformulieren dient u uiterlijk zaterdag 9 juli 2022 in te leveren.

  

Het RBB Bestuur hoopt van harte dat uw vereniging zich (weer) aanmeldt en we een mooie competitie kunnen gaan samenstellen. 

Heeft u vragen neem dan a.u.b. contact met mij op.

  

Met vriendelijke groet,

 Therja Maas