VERGADERINGEN EN LEDENCONTACTEN

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de RBB bestaat uit 6 bestuursleden. Het Bestuur vergadert iedere 3e donderdag van de maand bij Huis ten Halve. Dit zijn besloten vergaderingen.  Als u wilt dat we iets bespreken in de bestuursvergadering dan kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat.

Algemene ledenvergaderingen

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering; in augustus of september en in februari of maart. Op deze vergaderingen is in principe iedere biljarter die meespeelt in de RBB-competitie welkom. Echter alleen de afgevaardigde van je biljartvereniging heeft stemrecht.

Ledenraadplegingen

Na afloop van de competitie worden er 2 Ledenraadplegingen gehouden; een voor de afdeling Senioren en een voor de afdeling Veteranen. Op deze ledenraadplegingen mag iedere biljarter die meespeelt in die RBB-competitie komen en zijn (haar) zegje doen. Er worden op deze raadplegingen geen besluiten genomen. Maar het Bestuur hoort graag hoe men het afgelopen jaar beleeft heeft en hoort ook graag wat er eventueel anders kan, verbeterd kan worden. Oftewel we vernemen graag (positieve) input. Denk met ons mee!