Pomerans nummer 1 - Augustus 2023

Deze Pomerans bevat naast alle stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 12 september helaas ook vele In Memoriams. Het afgelopen seizoen zijn ons nogal wat medespelers ontvallen, in deze Pomerans staan we daar bij stil.