COMPETITIEBOEKJES

Hiernaast vindt u per afdeling en competitie een boekje met vermelding van:

- de teamleiders 

- de teams per klasse

- de reserveteams

- de speellokalen

In dit boekje worden de speeldata niet opgenomen, daar deze nogal eens worden aangepast, verzet. Hierin is BiljartPoint altijd up-to-date.

Boekjes zijn van 22-08-2023. Getracht wordt met regelmaat de wijzigingen bij te werken, zie hieronder. Bij latere aanpassingen zal er een nieuwe datum vermeld worden.


HIERONDER DE TEAMS BIJGEWERKT TOT EN MET WIJZIGINGSBLAD 2 MET INGANGSDATUM 04-09-2023