COMPETITIEBOEKJES

Hiernaast vindt u per afdeling en competitie een boekje met vermelding van:

- de teamleiders 

- de teams per klasse

- de reserveteams

- de speellokalen

In dit boekje worden de speeldata niet opgenomen, daar deze nogal eens worden aangepast, verzet. Hierin is BiljartPoint altijd up-to-date.

 

 

Boekjes zijn van 11-09-2022. Getracht wordt met regelmaat de wijzigingen bij te werken. Bij latere aanpassingen zal er een nieuwe datum vermeld worden.