In verband met de WBTR zijn de statuten van de Roosendaalse Biljart Bond aangepast 5 december 2023. Hierbij de laatste akte.