Het bestuur van de RBB bestaat uit 5 bestuursleden. Momenteel is er ook 1 aspirant bestuurslid.

Het Bestuur vergadert iedere 3e donderdag van de maand bij Huis ten Halve. Dit zijn besloten vergaderingen.  Als u wilt dat we iets bespreken in de bestuursvergadering dan kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat.

Twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering; in augustus en in februari. Op deze vergaderingen is in principe iedere biljarter die meespeelt in de RBB-competitie welkom. Echter alleen de afgevaardigde van de biljartvereniging heeft slechts stemrecht.

Na afloop van de competitie worden er 2 Ledenraadplegingen gehouden; een voor de afdeling Senioren en een voor de afdeling Veteranen. Op deze ledenraadplegingen mag iedere biljarter die meespeelt in die RBB-competitie komen en zijn (haar) zegje doen. Er worden op deze raadplegingen geen besluiten genomen. Maar het Bestuur hoort graag hoe men het afgelopen jaar beleeft heeft en hoort ook graag wat er eventueel anders kan, verbeterd kan worden. Oftewel we vernemen graag (positieve) input. Denk met ons mee!

Voorzitter

 

Jeanne Backx-de Backer
Robijndijk 66
4706 HW Roosendaal
0165-533956
wilanje@home.nl

Secretaris

Vice voorzitter

Frits Terlouw
Het Bossche Laag 8
4731 HZ Oudenbosch
06-22219074
gterlouw@icloud.com

Penningmeester

Redactie Pomerans - Website

Therja Maas
Dorpsstraat 47
4711 NE St. Willebrord
0165-385379 / 06-28624938

therja.maas@hetnet.nl

Wedstrijdleider Senioren & Veteranen

Wedstrijdinvoer

Joop Dekkers
Burg. Freijterslaan 296
4703 EX Roosendaal
0165-316943 / 06-27356512
joop1955@ziggo.nl

Wedstrijdleider PK’s & Toernooien

 

Riekus van Oosterhout
van Effenlaan 5f
4707 JG Roosendaal
06-53289610
riekus.1@kpnmail.nl

Aspirant bestuurslid

 

Kees Braat